9/17/2014

Backstage with M.A.C., at MBPFW, Prague


Since M.A.C. Cosmetics is about to open its first ever store in Bratislava (in Aupark, in November, yay!), and since all my make-up artist friends are acting like kids before Christmas, I really wanted to see M.A.C. in action. To see how their best make-up artist do their work as the official make-up partner of the Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Keďže značka M.A.C. Cosmetics čobydup otvorí svoju prvú predajňu v Bratislave (v Auparku, v novembri, hurá!), a všetci vizážisti, ktorých poznám, sa na to tešia ako deti na Mikuláša, využila som príležitosť pozrieť na prsty ich najlepším make-up artistom v zákulisí  Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.For each designer and show, there was a separate sheet prepared with inspiration and photos from the make-up tests in co-operation with the vision of the designer.

Pre každého dizajnéra a každú prehliadkou bol pripravený samostatný dokument s inšpiráciou a fotkami zo skúšok, ktoré vznikali spolu s návrhárom.Little colourful ingrediences: M.A.C. is known for giving make-up artists the creative freedom by giving them not only ready-made products, but the base for creating their own make-up, colours and shades to work with.

Malé farebné "suroviny": M.A.C. je známy tým, že vizážistom dáva nielen hotové produkty, ale aj polosuroviny, základ na vytvorenie vlastnej vízie, farebnosti a odtieňov.
Head of the team was Netta Szekely, senior make-up artist with whom we had a good chat about how it is to work all around the world, teach, inspire, and then travel some more. According to Netta, the line between catwalk make-up and everyday life is really changing. Gone are the days of extravagant, crazy to the top make-up creations, the focus now is on enhancing the models' (and everyone's) individual features and beauty. As Netta says: "Today's true luxury is the freedom to be individual." There, your inspirational quote of the day.
So, what is her favorite thing about working with M.A.C.? It puts the "artist" into make-up artist.
What M.A.C. product should I really, REALLY try now? Studio Sculpt Defining Powder.
Favorite star to work with? Lupita Nyong'o, because of her naturally radiant skin.

Supervíziu celého tímu mala na starosti Netta Szekely, senior make-up artistka, s ktorou som mala tú šancu porozprávať sa o práci na fashion weekoch sveta, učení, inšpirácii a cestovaní. Podľa Netty sa postupne stráca linka (aha!) medzi make-upom z prehliadkových mól a každodenným make-upom. Preč sú časy extravagantných, expresívnych vizážistických kreácií, dnes sa všetka pozornosť sústredí na vyzdvihnutie jedinečnej krásy a čŕt (nielen) modeliek. Ako Netta povedala: "Naozajstným luxusom dneška je sloboda prejavenia individuality." Tak, toľko denná dávka inšpiratívnych citátov.
A čo ju najviac baví na práci s M.A.C.? Že vďaka značke je slovo "artist" v popise "make-up artist" plnohodnotné. 
Ktorý M.A.C. produkt by som teraz mala NAOZAJ vyskúšať? Studio Sculpt Defining Powder.
Obľúbená hviezda na spoluprácu? Lupita Nyong'o, vďaka jej prirodzene žiarivej pleti.

  What does an international team do when all the models leave for the catwalk and have 20 minutes before another round of mad dashing breaks out? :-)

A čo robí medzinárodný tím, keď sú všetky modelky na móle a oni majú 20 minút pred vypuknutím ďalších šialených príprav? :-)

9/12/2014

Nina, Bratislava


Perfect for this rainy day: pictures from the sunny day beautiful Nina (she is your art connoisseur, curator and auction master at Soga Art Auction House) walked by our pop-up store Kapsula on Šafko square.
Love the pure beauty of this black and tan combination and the simple lines of the bucket bag (and immediatly recognized her dress from COS which I hesitantly didn't get while in London and I am crying myself to sleep at night, boo). Here's to all the dresses you ever left in the dressing room and now you regret!

To pravé na dnešný upršaný deň: fotky zo slnečného dňa, keď krásna Nina (milovníčka umenia, kurátorka a licitátorka aukcií umenia v Aukčnej spoločnosti Soga) mala cestu cez Šafko a náš pop-up shop Kapsula.
Čistá krásna kombinácia čiernej a hnedej, a k tomu jednoduché línie tašky ma úplne bavia. A hneď som spoznala jej šaty z COS, ktoré som onehda váhavo nechala v kabínke v Londýne a odvtedy na ne každú noc mysím, ha). Pekný deň všetkým spomienkam na kúsky, ktoré sme kedy nechali v kabínke a dodnes ľutujeme!

8/25/2014

People and living for EVA magazine: Saša & Juraj


Pictures from a recent, very well spent morning at Saša & Juraj's (of course you know their project, sashe.sk) dream house. Because they kept dreaming about their own house with a little garden for so long, that it had no choice but to come true. The old house used to be a school once, and went through a few reconstructions through the years, the last one (as done by the very talented toito architects) finished just a day before Saša came back from the hospital with baby Šimon. The rest of the pictures and some very inspirational and fun words from the owners, right now in EVA magazine.

Fotky z nedávneho, veľmi plodného rána u Saši a Juraja (ich spoločný úspešný projekt, sashe.sk, určite poznáte) v ich snovom domčeku. Pretože o bývaní vo svojom dome s históriou a malou záhradou snívali tak dlho, že tomu snu nezostalo nič iné, len sa splniť. Ich nový domov bol býval kedysi školou a počas cca 150 rokov prešiel mnohými rekonštrukciami, tá posledná (vedená talentovanými toito architektmi) skončila len deň predtým ako sa Saša vrátila z nemocnice s novým členom rodiny, Šimonom. Viac fotiek a rozhovor so super tipmi majiteľov nájdete práve teraz v časopise EVA.Big windows into the garden equals lots of light in the house equals love.
Veľké okná do záhrady rovná sa veľa svetla v byte rovná sa láska.


And I thought we had a big library....
A ja som si myslela, že my máme veľkú knižnicu...


Peace and quiet. A house for Šimon.
Pokoj a ticho. Dom pre Šimona.

8/24/2014

Prêt-à-click

 

Newly opened, Pán Medvedík (Mr. Bear) is a cute kids store with carefully selected toys, clothes and accessories - local and international, and all for the kids. Including a second-hand corner (and interior details by designer Misha Chmeličkova). Find them on Grösslingova street in Bratislava or on Facebook here.
Plus a few more highly clickable links for you:

Čerstvo otvorený Pán Medvedík je milý detský obchod s citlivo vybranými hračkami, oblečením a doplnkami miestnych aj zahraničných značiek, a všetko pre deti samozrejme. Vrátane kútika so second hand oblečením (z druhej labky), a interiérom od dizajnérky Mishy Chmeličkovej. Pána Medvedíka nájdete na Grösslingovej ulici v Bratislave alebo na Facebooku tu aha.
Plus ďalšie prudko klikateľné linky pre vás:

1. The iconic Cvernovka builduing is looking for a little bit of your help - to publish a book about the history, present times, activities and people of the unique Bratislava landmark. You can pre-pay your copy and help them publish it, here.
Ikonická budova Cvernovky potrebuje aj vašu pomoc - s vydaním knihy o histórii, súčasnosti, aktivitác ha ľuďoch tohto bratislavského unikátu. Príspevkom si predplácate knižku, ktorá má vyjsť koncom roka - tu nájdete k tomu všetky informácie.

2. Just came across this beautiful online shop from London, with tons of useful stuff to perfect you home/office/life. Sooooo pretty.
Nedávno som narazila na tento londýnsky shop, teda jeho online verziu, s kopou užitočných, a najmä kársnych vecí pre domov/office/život. Dovi.

3. And one more beautiful page to look at, to make you feel better about the world: the photography of Nora and Jakub.
A ešte jedna krásna fotografická stránka pre radosť: vnímanie sveta citlivým okom Nory a Jakuba. Pookriala som.

8/21/2014

Love & Hope, Bratislava


Two anchors representing Love and Hope. Two people. Love & hope in these crazy times.

Dve kotvy symbolizujúce lásku a nádej. Dvaja ľudia. Láska & nádej v týchto šialených časoch.


8/18/2014

Petrit, Bratislava


I haven't really noticed the shorts & blazer trend in Bratislava. Until Petrit came along. Coming from  Kosovo, he was on a study trip, with his subject of studies being naive art. So this is the traveler's version of shorts & blazer: with backpack and a samurai bun.

Trend šortky & sako sa mi zatiaľ v Bratislave zachytiť nepodaril. Až kým som nestretla Petrita z Kosova. Na študijnej ceste za insitným umením. Doplnené o batoh a samurajský uzol vo vlasoch, toť cestovateľská verzia šortiek a saka.

8/17/2014

Prêt-à-click 

The magical world Krása vesmírna of Renáta Ormandíková has recently moved to a new space and address. You can find it now on Panská street. Or on its page or Facebook page. And here some more new Slovak shops and one bonus:

Magický svet Renáty Ormandíkovej pod názvom Krása vesmírna sa nedávno presťahoval na nové miesto a adresu v Bratislave. Nájdete ho na Panskej ulici. Alebo na nete aj na Facebooku, aha. A k tomu tentokrát samé slovenské, prudko klikateľné linky na obchody a jeden bonus:

1. There is also a funky new (mainly) vinyl shop called "etc.", find them on Facebook, here.
Nová je tiež funky malá predajňa (najmä) platní s názvom "etc.", nájdete ju na Facebooku, tu aha.

2. Fancy some true vintage fashion pieces? Vintage Rich Bitch, will sort you out, yo!
Máte zálusk na ozajstné, úchvatné vintage módne kúsky? Hľadajte ich u Vintage Rich Bitch, yo!

3. Design pieces from eras gone by - buy them online at "bolo", here.
Dizajnové kúsky z dôb minulých môžete online kúpiť u "bolo", tu aha.

Blogger bonus: She's not new on the blogger scene, but I just re-discovered her blog, like the imagery, meet Bonnie&Clyde.
Blogerský bonus: Na blogerskej scéne, nie je nováčikom, ja som znovaobjavila jej štýl a obrázky a baví ma to. Tu aha blog Bonnie&Clyde.


8/14/2014

Love Stuff: Medická Tea Garden


With some summer days left, love to spend them forgetting about the city and work at "Tvoja Čajová Záhrada" in Medická gardens. Colourful patterns, soft cushions and carpet (I love to get rid of my shoes there), wood, piece and quiet and good tea in many forms (traditional, icea teas and litttle bites). Heaven.

Super miesto na posledné letné dni v Bratislave, kde sa nebudete cítiť ako v Bratislave, a zabudnete na prácu, je čajovňa "Tvoja Čajová Záhrada" v Medickej záhrade. S krásne pomixovanými farbami a vzormi, mäkkými vankúšmi a kobercom (na ktorom si s radosťou vyzúvam topánky), drevom, pokojom a dobrým čajom v rôznych formách (tradičný, ľadový, plus drobnosti pod zub). Raj to je. 


Oh, you can order them for tea ceremonies like we did for our wedding (a little sneak peak here). Since my man is fond of Eastern cultures, and Japanese in particular, I surprised him with a Japanes tea ceremony, in courtesy of "Tvoja Čajová Záhrada". You can find them here. Thank you!

A môžete si ich aj objednať na čajové obrady, ako sme to urobili my na svadbe (malý kuk nižšie). Keďže môj chlap má blízko k východným kultúram a japonskej obzvlášť, ako prekvapenie dostal japonský čajový obrad, v réžii čajovne "Tvoja Čajová Záhrada." Nájdete ich tu. Ďakujeme!