4/25/2015

In her studio: Ľubica Segečová for Dobrý trh


Today (Saturday) you'll find half of Bratislava at the community market Dobrý trh (this time on "Jakubák") which has already gained a cult status and a big fan base among the city events. Directly at the market, you can support the event and the organizers by buying the Dobrý trh merchandise.
Recently I got to visit the designer behind the visual identity of Dobrý trh, Ľubica Segečová in her studio (she is also the designer of Drevená Helena fashion brand logotype and identity) to see how the pieces come to life. As Ľubica says, creating the visual was a challenge, and she based it on the fact that it is a market where people come and go, meet and eat, sell and buy: often hand-crafted, home-made goods. So she decided to use her handwriting and drawings which she then scans and works with them further. A very down-to eart, almost analog way which gives Dobrý trh the human touch in design as well.

Dnes nájdete polovicu Bratislavy na Jakubáku, kde sa práve koná Dobrý trh, ktorý už stihol nadobudnúť kultový status a verných fanúšikov medzi mestskými eventami. Priamo na trhu môžete okrem všetkého možného kúpiť aj suveníry, ktorými podporíte Dobrý trh a jeho organizátorov.
Ja som sa nedávno bola pozrieť za dizajnérkou vizuálnej identity Dobrého trhu, Ľubicou Segečovou (ktorá je okrem iného aj dizajnérkou loga a identity značky Drevená Helena), na to ako tie kúsky vznikajú. Vytvorenie identity trhu bola výzva, a ako Ľubica hovorí, postavila ju na tom, že Dobrý trh je miesto, kde sa premelie veľa ľudí, ktorý sa navzájom zdravia, spolu sa najedia, nakúpia alebo predávajú často ručne robené veci, domáce potraviny. Preto sa rozhodla použiť svoj rukopis a kresby, ktoré potom skenuje a ďalej s nimi pracuje. Vďaka tomuto sympatickému, takmer analógovému postupu dokázala preniesť jedinečnosť a ľudskosť Dobrého trhu aj do jeho vizuality.

Enjoy this sunny Saturday at Dobrý trh!  
Užite si dnešnú slnečnú sobotu na Dobrom trhu!

4/22/2015

At Kabinet, Bratislava


The place to go for design furnitre in Bratislava. Vitra, Kartell, Moooi, Qubus, Artek, Zanotta, Tom Dixon and the list goes on. A showroom that's a visual pleasure just to walk around, while the man behind, Vlado Zelenák, manages to find space there for exhibiting Slovak visual artist. A place for design events (the current ones find on their FB page or web). And they can make coffee. KABINET.

Miesto, kam sa chodí v Bratislave pre dizajnový nábytok. Vitra, Kartell, Moooi, Qubus, Artek, Zanotta, Tom Dixon a mnohí ďalší. Vizuálne vďačný showroom, kde je radosť sa len tak prechádzať, a kde majiteľ, Vlado Zelenák, nachádza priestor aj na vystavovanie slovenských výtvarných umelcov. A kde sa konajú aj eventy. (Tie akutálne nájdete na FB stránke alebo webke) A možno vám urobia aj kávu. KABINET.
By the way, today is Vlado's birthday. So happy bday!  
Mimochodom, dnes má Vlado narodeniny, tak všetko naj! 

4/21/2015

Blank Canvas by NEHERA


By now you surely have heard of NEHERA, the revival of a Czechoslovak fashion brand that was as successful as its contemporary, Baťa. Only, the history and success of Mr. Nehera was short-lived and ended in 1948, but in 1938 it has 130 shops and about thousand emloyees around the former Czechoslovakia (imagine that!)
The revival of NEHERA, based in Bratislava, took a little time and experimenting with finding the style (working with designers, such as Boris Hanečka and Miro Sabo). The revival is not literal, so instead of bringing back Nehera's old world elegance, they translated it into contemporary elegance. Now it seems the brand has found its voice and story in understated luxury, clean sophistication with little rough, ethnic moments that remind me of the simplicity of peasant clothes.
The new collection Blank Canvas was created under the creative direction of Samuela Drira, who has before worked on and for brands as Hugo Boss, The Row and Hermés, and you can find it in the Luxury Bratislava boutique, where this little launch was held.
Surely also thanks to the name Drira, NEHERA is founding its way into shops and media around the world (Salut Garance!). More of the collection here. And here I found a little look into the history and what the Nehera store in Bratislava used to look like.

Už ste určite zachytili značku NEHERA, respektíve oživenie bývalej československej módnej značky, ktorej zakladateľ bol súputníkom Baťu a bol prirovnávaný k jeho úspechu v medzivojnovej dobe. Akurát história značky smutne skončila v roku 1948, ale v roku 1938 mali na území Československa až 130 obchodov a asi tisíc zamestnancov (si to predstavte!)
Oživenie značky NEHERA, ktoré vychádza z Bratislavy, chcelo na začiatku troška času a experimentovania so štýlom (prvé kolekcie vznikali v spolupráci s dizajnérmi ako Boris Hanečka a Miro Sabo). Oživenie nie je doslovné, nemá ambíciu vrátiť značke starosvetskú eleganciu pána Neheru, hľadá ju skôr v súčasnom chápaní elegancie. Vyzerá, že značka našla svoj hlas a príbeh a vybrala sa slovami majiteľov cestou "tichého luxusu", čistej sofistikovanosti s momentami drsnosti, ktoré mne napríklad evokujú jednoduchosť sedliackeho oblečenia.
Nová kolekcia Blank Canvas vznikala pod vedením kreatívneho riaditeľa Samuela Driru, ktorý v minulosti spolupracoval so značkami ako Hugo Boss, The Row a Hermés, a nájdete ju na Laurinskej ulici v butiku Luxury Bratislava, kde sa konala aj jej prezentácia.
Určite aj vďaka menu Drira si NEHERA už nachádza cestu z Bratislavy do obchodov a médií po celom svete (salut Garance!). Celé kolekcie nájdete tu. A ja som natrafila ešte na takýto malý kuk do histórie a toho ako vyzerali reklama a obchod Nehera dááávno v Bratislave. 
Držím značke palce, nech naďalej šije Nehera šaty dobre!


Jul from Fashion-Map beautifully fitted right into the presentation.

Jaja from LeSimple in a very Saint Laurent get up. Like!


Models wearing the Blank Canvas collection.

Nehera model and muse Kamila Filipčíková. On the left, creative director Samuel Drira.

4/19/2015

Evelyn, at the Fashion LIVE! press conference


Young, talented photographer Evelyn Benčičová is a very honest story-teller not only with her pictures, but also with her personality and style. Always a pleasure to photograph. For her newest projects follow her FB page or check out her tumblr.

Mladá, talentovaná fotografka Evelyn Benčičová je úprimnou rozprávačkou príbehov nielen cez svoje fotky, ale aj osobnosťou a štýlom. Vždy radosť ju stretnúť a odfotiť. Pre jej najnovšie projekty sledujte jej FB stránku alebo jej tumblr.

4/17/2015

Giveaway: Converse Made by You


When one story ends, another begins. On the left, my very first Converse sneakers that have traveled the world, been to music festivals, tasted mud and grass and pavements and have seen galleries and the inside of a washing machine many times. On the right a new pair, with a personalized name tag, waiting for their story to begin. These can not be bought, you won't find them in the shops. But thanks to Converse you can win them now! Here how:

Send me a picture of your own Converse sneakers Mady by You, the way they are - worn, torn, drawn on, studded, DIY, whatever their story - the best pictures I will publish and together with Converse we will select one of you who will get a brand new classic white pair with your name (or the name of your girl/boyfriend, sister, whoever you want) printed inside.
Send your pictures to tonbogirl.blogspot@gmail.com, with the subject "Converse Made by You". You have time until Thursday April 23rd midnight. For Slovakia and Czech republic. Looking forward to your pictures, yay!

Jeden príbeh končí, druhý začína. Naľavo moje úúúplne prvé Conversky, ktoré precestovali pol sveta, navštívili festivaly, pochodili blato, trávu, chodníky rôznych druhov, videli galérie aj vnútro práčky. Napravo úplne nový pár, personalizovaný na meno, čakajúci na svoj príbeh. Takáto verzia sa kúpiť nedá, v obchode ju neuvidíte, teraz ju však vďaka Converse môžete vyhrať! Jednoducho:

Pošlite mi fotku vašich Converse tenisiek Made by You, teda takých aké práve sú - obnosené, roztrhané, pokreslené, dotvorené, akýkoľvek je ich príbeh. Najlepšie fotky uverejním a spolu s Converse vyberieme ten, ktorý dostane novučký, klasický biely pár s personalizovaným vnútrom (na vaše meno alebo meno frajera/frajerky, sestry, kohokoľvek, koho meno tam chcete).
Fotky posielajte na: tonbogirl.blogspot@gmail.com, s heslom "Converse Made by You". Čas máte do polnoci budúceho štvrtka, 23. apríla. Platí pre Slovensko aj Českú republiku. Teším sa na vaše fotky, hurá!

4/15/2015

Prêt-à-click
The new collection of F&F Home is here to make the spring even brighter and bolder - my favorites were all the bluish colours, dark grey ceramics and of course the little pom-poms! In case you are wondering about the furniture in the first picture, it was part of the presentation, but made by Rezba, a small Slovak company working with wood while creating new pieces of furniture or breathing new life into old wooden pieces.
Plus some more highly clickable links for you, with focus on interior design and decoration (hence the big spring cleaning, new pieces, new energy.... I am right in the middle of it!)

Nová kolekcia F&F Home žiari ako prvé jarné dni - mňa zaujali všetky odtiene modrej, tmavošedá keramika a malé brmbolce na vankúšoch! Ak vás na prvej fotke zaujal aj nábytok, ten bol síce súčasťou inštalácie F&F, ale pripravili ho v malej slovenskej rezbárskej firme Rezba - tvoria rovnako nové kusy dreveného nábytku ako rekonštruujú starý nábytok.
A tu ďalšie prudko klikateľné linky pre vás, dnes na načatú interiérovú tému (lebo veľké jarné upratovanie, nové kúsky, nová energia... som v tom až po uši!)

1. Did you know Urban Outfitters sells interior design pieces and furniture as well?
Vedeli ste, že Urban Outfitters predávajú aj nábytok a kúsky do interiéru?

2. Here, at Happy Habitat, the colour combinations and pattern of the knitts (throws, pillows and other covers) are to die for.
V Happy Habitat sú kombinácie vzorov a farieb na rôznych úpletoch (deky, prehozy, vankúše a spol.) na nevybratie. Vážne, neviem sa rozhodnúť.

3. From the local sources, I can't decide between these oh-so-beautiful chopping boards from the Kitchenette shop. Maybe I could, but it wouldn't be only one, ha.
A keď sme pri nevedení sa rozhodnúť, z týchto drevených dosiek na krájanie z Kitchenette shopu si tiež neviem vybrať. Teda viem, len nie jedno, ha.

Lokálny bonus: Pozvánka na Converse hudobný workshop nazvaný Drums & Samples, v nových priestoroch presťahovaného Slowatchu, príďte nakuknúť, už tento štvrtok od 20.00 hod. Info o bubeníckom workshope nájdete tu.

4/09/2015

Martin, before the Fashion LIVE! press conferece


Designer Martin Hrča just before the Fashion LIVE! 2015 press conference in Bratislava, with his signature cap and smile. Gentlemen, bring out the trenchcoats!
P.S. Martin and his collection was the winner of last year's Designer of Fashion LIVE! award, so it is his collection you can see on this year's visual, photographed by Jakub Klimo. Check it out here.

Návrhár Martin Hrča ráno pred tlačovou konferenciou tohtoročného podujatia Fashion LIVE!, s typickou pokrývkou hlavy a úsmevom. Páni, čas vytiahnuť ľahké trenčkoty!
P.S. Martin získal na minuloročnom Fashion LIVE! ocenenie Dizajnér podujatia, tým pádom majú model a modelka na tohtoročnom vizuáli na sebe jeho kolekciu. Fotil Jakub Klimo. Pozrieť si ho môžete tu.


4/05/2015

Style & shows at MBPFW F/W 2015, Prague


The first ever spring edition of Mercedes Benz Prague Fashion Weekend took place at the building of ZIBA - formerly a bank that is being turned into a Museum of glass. The majestic building was crowded all the time, and the sidewalk in front of the building was boasting with style, knowing that Adam Katz Sinding from Le21eme was there shooting streetstyle for style.com (see his shots here).

Historicky prvá jarná edícia Mercedes Benz Prague Fashion Weekendu sa konala v budove ZIBA, ktorá v minulosti slúžila ako banka, a v budúcnosti v nej bude Múzeum moderného skla. Majestátne vnútro budovy praskalo vo švíkoch a rovnako živo bolo aj pred budovou. Ulica celý víkend žila najrôznejšími štýlmi, vďaka informácii, že ten víkend mal fotiť streetstyle aj Adam Katz Sinding z Le21eme pre style.com (výsledok tu). The relatively small space was divided into catwalk by benches and all the time completely full, giving it a buzzing feeling. The concept of presenting designers in blocks, with a limited number of pieces in the collections was a new one in Prague. Some designers gave a tasting of a few pieces, some went to whole way.
I didn't catch the first shows on Saturday, given a two-hours train delay, here my highlights of the two days (the place wasn't perfect for photographing, so please click on the links below to see the full collections).

Relatívne malé vnútro bolo lavičkami rozdelené na uličky prehliadkovej trasy. Koncept prezentovania dizajnérov v blokoch za sebou, s limitovaným počtom kusov vrámci kolekcií, bol vrámci Prahy nový. Niektorí dizajnéri dali ochutnávku z piatich kusov, iní využili maximálne povolené možstvo a pustili von kolekciu 15 kusov.
Vďaka dvojhodinovému meškaniu vlaku som niektoré prehliadky nestihla, tu moje highlighty víkendu (nemala som miesto úplne super na fotenie, preto si radšej rozkliknite oficiálnu galériu pod fotkami).


I remember seeing Daniela Pešková's wonderful bachelor collection in Zlín in Mária Štraneková's atelier, she is now doing her masters in Prague at Liběna Rochová's atelier. Loved her very feminine, flowing, fringed and folded pieces (see the collection here) or a slow-motion video on my Instagram.

Danielu Peškovú a jej krásnu bakalársku kolekciu si pamätám ešte zo Zlína, keď študovala v ateliéri Márie Štranekovej, momentálne študuje magistra v Prahe u Liběny Rochovej. Jej ženská, plávajúca, plynúca, poskladaná a strapcovitá kolekcia ma bavila (celá tu) alebo kuk slow-motion video na mojom Instagrame.


Jakub Polanka is always one to rely on to make you happy on the catwalk. The collection was inspired by a war-time love story, with army style coats, knitted armour dresses and blood-red basic pieces, all to die for. The full collection here.

Jakub Polanka je u mňa istota radosti a zážitku z prehliadky. Aktuálna kolekcia bola inšpirovaná vojnovým ľúbostným príbehom, s kabátmi s nádychom army štýlu, pletenými šatami pripomínajúcimi brnenie a krvavočervenými basic kúskami, a všetky by som brala. Celá kolekcia tu.


Designer Martina Špetlová is probably more known in her base of London, where she graduated from St. Martin's, with her already trademark patchwork style mixing leather and textile and working with blocks of colours. It was a joy to watch! Check out her full work here. And the wonderful catwalk here. Or Slovak topmodel Filip Hrivňák walking her show on my Instagram.

Dizajnérka Martina Špetlová je pravdepodobne známejšia v Londýne, kde študovala na St. Martin's a má svoj ateliér. Typickou pre jej tvorbu je kombinovanie kože a textilu a práca s blokmi farby. Bola to radosť pozerať! Zoznámte sa s ňou tu. Prehliadku si pozriete tu. A slovenského topmodela Filipa Hrivňáka, ktorý pre ňu predvádzal, nájdete na mojom Instagrame.


Petra Ptáčková is the prodigy of the Czech fashion scene which she has proved with her closing catwalk. The thoughtfully constructed, multifunctional jackets hiding backpacks and vice versa, the use of colour and work with shapes were fearless. That's probably the best word to describe Petra, fearless. See the catwalk here.

Petra Ptáčková je mladým zázrakom českej módnej scény, čo dokázala aj záverečnou prehliadkou. Premyslene konštruované, multifunkčné bundy transformujúce sa na batohy a naopak, práca s farbami a tvarmi boli nebojácne. A to je pravdepodobne slovo, ktoré Petru najviac vystihuje, nebojácna. Kolekciu si pozrite tu.


I have sadly missed LaFormela, Zuzana Kubíčková, Chatty, Odivi or the Pavel Brejcha shows, but you can see the complete catwalks here. And have a look at what some of the participating fashion people thought of the show, thanks to CAKE magazine for including me. Enjoy!

Bohužiaľ som ten víkend prišla o prehliadky napríklad LaFormela, Zuzany Kubíčkovej, Chatty, Odivi a Pavla Brejchu, kompletné foto z prehliadok si však môžete pozrieť tu . Prípadne si prečítať štyri názory na tohtoročnú jarnú edície MBPFW - ďakujem CAKE magazín za priestor na vyjadrenie. Nech sa ľúbi!

3/29/2015

Filip, at MBPFW F/W 2015


Spotted before the shows: Filip Hrivňák, the most successful and first ever Slovak male model to get a Vogue Hommes cover, star in a Versace campaign and get a deal with photographers duo Mert&Marcus. In Prague he was doing the catwalk for Martina Špetlová's collection. More of his photos at his home agency, Exit Model Management, here. Or on his FB page, here.

Odfotený pred prehliadkami: Filip Hrivňák, najúspešnejší a prvý slovenský model na obálke Vogue Hommes, s kampaňou pre módny dom Versace a zmluvou s fotografickou dvojicou Mert&Marcus. V Prahe predvádzal kolekciu Martiny Špetlovej. Viac fotiek nájdete na stánke jeho materskej agentúry, Exit Model Management. Alebo na jeho FB stránke, tu.

3/27/2015

Invitation: Pavel Berky fashion show & workshop


Ak ste dnes večer a cez víkend v okolí Rimavskej Soboty, utekajte tam - talentovaný mladý módny návrhár a rodák Pavel Berky je hosťom módnej akcie nazvanej Teatro Fashion Week, a okrem prehliadky robí aj workshop Kreatívne strihy, plus má aj predajný showroom. Všetky informácie o prehliadke, workshope, časoch a vstupe nájdete tu
Fotky sú z Pavlovej prehliadky na Fashion LIVE! poslednú jeseň v Bratislave.